Εγγραφή Μέλους

Για να εγγραφεί κάποιος φαρμακοποιός στην Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) θα πρέπει:

Α. Να υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ.
  • Αίτηση (pdf)
  • Αντίγραφο πτυχίου φαρμακοποιού από Ελληνικό ή αλλοδαπό ισότιμο προς το Ελληνικό Πανεπιστήμιο
  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  • 2 πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

Β. Να καταβάλει το ποσό των 15 ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ποσό των 20 ευρώ που καλύπτει τη συνδρομή ενός έτους.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους το επιθυμούν, μπορούν να καταβάλλουν τα παραπάνω ποσά με τραπεζική κατάθεση στην
  • Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR 9101714350006435010070731
Σε περίπτωση διατραπεζικής συναλλαγής παρακαλείστε όπως επιβαρύνεστε με τα έξοδα του εμβάσματος προς τον λογαριασμό της ΠΕΦ.

και να αποστείλουν ταχυδρομικά στην Π.Ε.Φ. το καταθετήριο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (η αίτηση πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή), κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία της Π.Ε.Φ.