Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

Webinar EIPG: Data Integrity


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών σε συνεργασία με την European Industrial Pharmacists Group (EIPG) σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 ένα Webinar με τίτλο "Data Integrity".

Η παρουσίαση θα καλύψει το ζήτημα της ακεραιότητας δεδομένων στη φαρμακευτική βιομηχανία τα τελευταία 5-7 χρόνια, όπως αυτό παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια GMP επιθεωρήσεων των Αρχών σε φαρμακευτικές παραγωγικές μονάδες (API και τελικών φαρμακευτικών προϊόντων). Θα συζητηθούν τα πιο κοινά και συνηθισμένα ζητήματα συμμόρφωσης σε συστήματα χαρτιού, πληροφορικής ή υβριδικά (χαρτί + πληροφορικής). Θα παρουσιαστεί μια συνιστώμενη προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης του επηρεασμένου συστήματος με βάση τον κίνδυνο για την ποιότητα του προϊόντος και την υγεία του ασθενούς, την αξιολόγηση των κενών και την ιεράρχηση των διορθωτικών ενεργειών.
Ο Alessandro Regola είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Χημείας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μιλάνου. Έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική βιομηχανία, έχοντας εργαστεί για πρώτη φορά στην Έρευνα & Ανάπτυξη της σύνθεσης μικρών μορίων και της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας τόσο σε ιταλικές όσο και πολυεθνικές εταιρείες. Στη συνέχεια εργάστηκε στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, με σημαντική εμπειρία σε GMP διαδικασίες και συστήματα ποιότητας που σχετίζονται με διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές.  Ο Alessandro Regola είναι επίσης ο γραμματέας του Δ.Σ. της Associazione Farmaceutici Industria (AFI), μέλους της EIPG.

Για  να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθήστε το link που θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο αυτού του σεμιναρίου.

Η EIPG είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που εκπροσωπεί τις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις των φαρμακοποιών που απασχολούνται στις φαρμακευτικές ή συναφείς βιομηχανίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των φαρμακευτικών προϊόντων. Η ίδρυσή της χρονολογείται από το 1966 και, με την πάροδο των ετών, έχει προχωρήσει στις δραστηριότητές της σύμφωνα με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις δραστηριότητες επί σειρά ετών.

Σήμερα, η EIPG αντιπροσωπεύει περίπου 10.000 φαρμακοποιούς που εργάζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φαρμάκων.

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Απολογισμός σεμιναρίου "Quality by Design (QbD)"


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με θέμα "Quality by Design (QbD)" που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών χθες στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με τη συμμετοχή στελεχών από 12 φαρμακευτικές εταιρίες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών κ. Ν. Κόλμαν στον πρόλογο του σημείωσε "την αξία αυτών των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και την αξία που έχει προσδώσει η Π.Ε.Φ. σε αυτό τον τομέα των δραστηριοτήτων της, στο πλευρό του φαρμακοποιού που εργάζεται στην φαρμακευτική βιομηχανία".

Ο εισηγητής του σεμιναρίου, αν. καθηγητής Φαρμακευτικής κ. Δημήτρης Ρέκκας παρατήρησε την "συνέπεια με την οποία η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών προσεγγίζει τον επαγγελματία εργαζόμενο φαρμακοποιό και μέσω αυτών των σεμιναρίων διατηρεί την επαφή του με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις που του είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινότητα του στην βιομηχανία". Η παρουσίαση του κ. Ρέκκα αφορούσε στις τελευταίες εξελίξεις στο κανονιστικό πεδίο αναφορικά με την "ποιότητα στο επίκεντρο της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προϊόντων" και ο συνάδελφος διδάκτωρ Φαρμακευτικής κ. Σταύρος Πολίτης παρουσίασε με παραδείγματα και αρκετές εμπειρικές παρατηρήσεις πως "ο πειραματικός σχεδιασμός" βοηθάει τον επιστήμονα επαγγελματία φαρμακοποιό να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ποιοτικών προβλημάτων κατά την κλιμάκωση της παραγωγικής διαδικασίας από το επίπεδο της ανάπτυξης στην τελική εμπορική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Τέλος οι νέοι συνάδελφοι κ.κ. Νυκταράκη Βασιλική και Κουτσούκος Παναγιώτης παρουσίασαν την πανεπιστημιακή τους έρευνα στην εφαρμογή του πειραματικού σχεδιασμού κατά την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων στο εργαστήριο.

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στο σεμινάριο αυτό και δεσμεύεται να επανέλθει σύντομα με παρόμοιες εκπαιδευτικές δράσεις.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Σεμινάριο: Quality by Design (QbD)

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD) των μελών της, διοργανώνει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, σεμινάριο με θέμα:

"Quality by Design in Pharmaceutical Product and Process Development".

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 6 εκπαιδευτικών ωρών και θα διεξαχθεί στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την Online φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ.

Παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου:

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Webinar: Integrated Quality Management System


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών σε συνεργασία με την European Industrial Pharmacists Group (EIPG) σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε στις 15 Οκτωβρίου 2018 ένα Webinar με αντικείμενο το "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας".

Οι αλυσίδες εφοδιασμού καθίστανται όλο και πιο πολύπλοκες και οι κανονισμοί γύρω από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνονται όλο και πιο αυστηροί. Έτσι οι οργανισμοί καλούνται να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στην ποιότητα με βάση την εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, υγιείς περιβαλλοντικές πολιτικές και ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας. Η ανάπτυξη μιας Ολοκληρωμένης Λύσης Διαχείρισης Ποιότητας μπορεί να αντικαταστήσει τις κατακερματισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων του παρελθόντος.

Ο John Joley είναι φαρμακοποιός με πολυετή θητεία στη βιομηχανία φαρμάκων σε θέσεις ευθύνης στην Κλινική Έρευνα, στην Έγκριση Φαρμακευτικών Προϊόντων, στην Παραγωγή, στην Διασφάλιση Ποιότητας και στη Γενική Διοίκηση.

Για  να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθήστε το link που θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο αυτού του σεμιναρίου.

Η EIPG είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που εκπροσωπεί τις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις των φαρμακοποιών που απασχολούνται στις φαρμακευτικές ή συναφείς βιομηχανίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των φαρμακευτικών προϊόντων. Η ίδρυσή της χρονολογείται από το 1966 και, με την πάροδο των ετών, έχει προχωρήσει στις δραστηριότητές της σύμφωνα με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις δραστηριότητες επί σειρά ετών. Σήμερα, η EIPG αντιπροσωπεύει περίπου 10.000 φαρμακοποιούς που εργάζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φαρμάκων.