Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Νέος αντιπρόεδρος στην EIPG

Το περασμένο Σαββατοκύριακο στις 20-21 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα η ετήσια γενική συνέλευση της European Industrial Pharmacists Group (EIPG) στην οποία συμμετέχει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ), εκπροσωπώντας τους έλληνες φαρμακοποιούς που απασχολούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία της χώρας μας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της γενικής συνέλευσης, εκτός των άλλων, πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη δύο αντιπροέδρων της EIPG, με τριετή θητεία. Στην θέση της αντιπροέδρου "Education & Careers" επανεκλέχθηκε ομόφωνα και για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, η κυρία Anni Svala από τη Φινλανδία ενώ στη θέση του αντιπροέδρου "Communications" της EIPG εκλέχθηκε ομόφωνα και από τις 14 χώρες που συμμετείχαν, ο εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην EIPG, γενικός γραμματέας της ΠΕΦ, κ. Γεώργιος Πανουτσόπουλος.

Ο νέος αντιπρόεδρος επικοινωνίας της EIPG δήλωσε μετά την εκλογή του: "Είναι ιδιαίτερα τιμητική αυτή η διάκριση για την Ελλάδα και τους φαρμακοποιούς που απασχολούνται στον χώρο της ελληνικής βιομηχανίας και συναφών επιχειρήσεων, καθώς αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο φαρμακοποιός σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό πεδίο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. Είναι επίσης μια ακόμα αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της ΠΕΦ στην εκπροσώπηση των φαρμακοποιών της Ελλάδας στα διάφορα ευρωπαϊκά επαγγελματικά και επιστημονικά όργανα".

Η EIPG είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που εκπροσωπεί τις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις των φαρμακοποιών που απασχολούνται στις φαρμακευτικές ή συναφείς βιομηχανίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των φαρμακευτικών προϊόντων. Η ίδρυσή της χρονολογείται από το 1966 και, με την πάροδο των ετών, έχει προχωρήσει στις δραστηριότητές της σύμφωνα με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, η EIPG αντιπροσωπεύει περίπου 10.000 φαρμακοποιούς που εργάζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φαρμάκων.

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

EIPG - Τέυχος 32

Κυκλοφόρησε το 32ο τεύχος (Απρίλιος 2017) του περιοδικού European Industrial Pharmacy και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, εδώ.

Τα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού European Industrial Pharmacy είναι διαθέσιμα εδώ.


Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ερωτηματολόγιο μέτρησης ικανοποίησης ΔΦΜΕ ΕΟΦ

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας του ΕΟΦ, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις υπηρεσίες, που παρέχει η Διεύθυνση στους ενδιαφερόμενους, δημιούργησαν το ερωτηματολόγιο μέτρησης ικανοποίησης που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η γνώμη σας είναι για μας πολύτιμη και απαραίτητη. Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως εάν αφιερώνατε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο, σημειώνοντας με Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο για κάθε ερώτηση, αλλά και σχολιάζοντας οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό.

To ερωτηματολόγιο μπορεί να επιστραφεί και μέσω fax στον αριθμό 2106549585 ή ηλεκτρονικά στο adr@eof.gr.

Θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό πέρα αυτού που αναφέραμε παραπάνω.

Από τη Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας του ΕΟΦ

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

EIPG Request for Comments on Excipients in Labelling and PIL

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια στοχευμένη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα έκδοχα στην επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 (ε) της οδηγίας 2001/83 / ΕΚ, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα καταρτίσει και δημοσιεύσει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον κατάλογο των εκδόχων που πρέπει να εμφανίζονται στην επισήμανση των φαρμακευτικών προϊόντων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά πρέπει να αναφέρονται. Οι αρχικές κατευθυντήριες γραμμές για τα έκδοχα στην επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση υιοθετήθηκαν το 2003. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μέρος του Volume 2C του "Notice to the Applicants". Μια τροποποιημένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών έχει ετοιμαστεί προκειμένου να ενημερώσει την αρχική έκδοση. Οι γνώμες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την τροποποιημένη αυτή έκδοση αναζητούνται. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, όπου μπορεί επίσης να βρεθεί το έγγραφο διαβούλευσης.

Τα σχόλια σας μπορούν να υποβληθούν έως την 1η Μαΐου στην ΠΕΦ ή απευθείας στην EIPG χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα.

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Ηλεκτρονική κατάθεση αιτημάτων Φαρμακευτικών Προϊόντων μέσω CESP

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ο.Φ. προς τους ενδιαφερόμενους, αλλά και της υποχρεωτικής εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, τίθεται σε εφαρμογή από 03-04-2017 η κατάθεση ηλεκτρονικών αιτημάτων και τεκμηρίωσης, αποκλειστικά μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης Υποβολής (Common European Submission Portal, CESP) για φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης.

Για να διαβάσετε την Εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Concept paper on quality of water for pharmaceutical use (H+V)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το παρακάτω έγγραφο απευθύνεται σε προσωπικό από τα τμήματα Παραγωγής, Ποιοτικού ελέγχου, QP και Regulatory Affairs της Φαρμακευτικής βιομηχανίας και αναφέρεται στην ανάγκη να ενημερωθεί και να αναθεωρηθεί η επεξηγηματική οδηγία για την ποιότητα του νερού για φαρμακευτική χρήση (CPMP / QWP / 158/01 EMEA / CVMP / 115/01). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή εγκρίθηκε αρχικά το Μάιο του 2002 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002.

Concept paper on the need for revision of note for guidance on quality of water for pharmaceutical use (H+V) 

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Παγκόσμια ημέρα Σπάνιων Παθήσεων 28-2-2017

Με πρωτοβουλία της Επιστημονικής Εταιρίας Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων (Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ) και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 28 Φεβρουαρίου 2017 η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις Σπάνιες Παθήσεις. Η δράση έλαβε μέρος στο μετρό του Συντάγματος, όπου διανεμήθηκε έντυπο υλικό δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τα νοσήματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το παρών έδωσαν ο φαρμακοποιός, υποστράτηγος της ε.α και γενικός γραμματέας της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ., Α. Αυγερινός, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη για να μην υπάρχουν "Σπάνιοι" άνθρωποι ανάμεσα μας.», καθώς και ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Ε.Κ.Π.Α και Πρόεδρος της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. Δ. Μπούρος ο οποίος τόνισε ότι «Το μέλλον είναι αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, διότι υπάρχει έντονη έρευνα για περισσότερες και πιο αποτελεσματικές φαρμακολογικές θεραπείες. Σήμερα δοκιμάζονται περισσότερα από 450 φάρμακα για τις Σπάνιες παθήσεις».

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Webinar on the Falsified Medicines Directive

Η European Industrial Pharmacists Group (EIPG), μέλος της οποίας είναι επί σειρά ετών η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών, διοργανώνει webinar για τους φαρμακοποιούς που απασχολούνται στη Φαρμακευτική Βιομηχανία και τις συναφείς επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου, σχετικά με την κατευθηντήρια οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα "Falsified Medicines Directive". Το webinar θα πραγματοποιηθεί από τους:

  • Anne Hayes, Inspection Manager στο Τμήμα Compliance του Health Products Regulatory Authority της Ιρλανδίας και
  • Claude Farrugia, President of the European Industrial Pharmacists Group με εμπειρία ως Qualified Person και ως σύμβουλος Quality Assurance and Regulatory Affairs.
Το webinar θα είναι στην αγγλική γλώσσα και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 στις 18.00 ώρα Ελλάδας (16.00 GMT). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και εφόσον κάποιος εγγραφεί στο ακόλουθο link θα λάβει περισσότερες οδηγίες στο e-mail του για όλη τη διαδικασία παρακολούθησης του webinar.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό φυλλάδιο που θα βρείτε εδώ.


Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 στα γραφεία της ΠΕΦ στις 18.30 μμ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν και αποτελούν την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, είναι τα ακόλουθα:

1.    Οικονομικός Απολογισμός 2016
2.    Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017
3.    Απολογισμός δράσεων της ΠΕΦ για το 2016
4.    Προγραμματισμός δράσεων της ΠΕΦ για το 2017
5.    Έκτακτα θέματα

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε στη Γενική Συνέλευση μας και με τη συμμετοχή σας να στηρίξετε και να συνδράμετε τις δράσεις της ΠΕΦ για το 2017.